ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
375 หมู่ 9   ตำบลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
เบอร์โทรศัพท์ 044872827 เบอร์โทรสาร 044872418
Email : nwschool2515@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nw2557/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน