ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่


                        

1) เนื้อที่

54

ไร่

74

ตารางวา

- พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร

28

ไร่

-

ตารางวา

- พื้นที่สนาม/นันทนาการ

15

ไร่

-

ตารางวา

- จำนวนอาคารเรียนถาวร

รวม

5

หลัง

-จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว

รวม

1

หลัง

- จำนวนสนามกีฬา

รวม

7

สนาม

ได้แก่

1. สนามฟุตบอล

จำนวน

1

สนาม

2. สนามวอลเลย์บอล

จำนวน

2

สนาม

3. สนามบาสเกตบอล

จำนวน

1

สนาม

4. สนามตะกร้อ

จำนวน

1

สนาม

5. สนามเปตอง

จำนวน

2

สนาม

2) จำนวนห้องเรียนทั้งหมด

(ห้องเรียน 100%)

จำนวน

65

ห้อง

3) จำนวนห้องปฏิบัติการ

14

ห้อง

4) ห้องพักครู

8

ห้อง

5) ห้องอื่นๆ

20

ห้อง