รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
375 หมู่ 9   ตำบลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
เบอร์โทรศัพท์ 044872827 เบอร์แฟกส์ 044872418
Email : nwschool2515@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :