ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียน (อ่าน 1) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 24) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 15) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 44) 10 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 56) 10 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) (อ่าน 67) 10 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) (อ่าน 58) 10 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) (อ่าน 225) 28 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 237) 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 190) 17 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 198) 15 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 329) 01 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 521) 22 ส.ค. 65
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 18.00-08.00 ของทุกวัน (อ่าน 53) 04 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 747) 21 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 588) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา (อ่าน 539) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 19 (อ่าน 516) 02 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 18 (อ่าน 591) 23 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 17 (อ่าน 1123) 16 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 16 (อ่าน 532) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 449) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 497) 27 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 1449) 25 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 693) 17 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 579) 17 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 450) 27 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 571) 20 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร (อ่าน 493) 11 ธ.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 25) 10 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 6 สิงหาคม 2564 (อ่าน 631) 27 ก.ค. 64
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (อ่าน 38) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 10 - 23 กรกฏาคม 2564 (อ่าน 635) 10 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฏาคม 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 (อ่าน 621) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 570) 11 มิ.ย. 64
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (อ่าน 60) 09 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 765) 26 พ.ค. 64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ จัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน (อ่าน 852) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดง เรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 744) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 68) 24 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติการดำเนินการรับรายงานตัว / มอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ (อ่าน 708) 21 พ.ค. 64
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน (อ่าน 535) 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 480) 21 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2341) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 3) (อ่าน 595) 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ/คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 745) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2) (อ่าน 716) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการเลื่อนรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMP,IEP) (อ่าน 672) 30 เม.ย. 64
สรุปยอดผู้สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 797) 25 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 1) (อ่าน 852) 22 เม.ย. 64